Vés enrere ENTREVISTA A Xavier Serra: "El DTIC, cridat a convertir-se en proveïdor de referència internacional en l?extracció de coneixement a partir de grans volums de dades"

ENTREVISTA A Xavier Serra: "El DTIC, cridat a convertir-se en proveïdor de referència internacional en l?extracció de coneixement a partir de grans volums de dades"

Sota la direcció de Xavier Binefa,  acaba d'obtenir una acreditació d'excel·lència "María de Maeztu"per dur a terme el projecte del qual Xavier Serra i Aurelio Ruiz són els directors científic i tècnic,  respectivament.
06.11.2015

 

DTICEl Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) acaba d'obtenir una a creditació d'excel·lència "María de Maeztu" de l'Estat espanyol.

El Departament que dirigeix  Xavier Binefa rebrà  500.000 euros anuals, durant els propers quatre anys, per dur a terme el projecte del qual  Xavier Serra i  Aurelio Ruiz són els directors científic i tècnic, respectivament.

- Què significa haver estat acreditat pel govern espanyol?

És el primer departament d'Enginyeria a l'Estat acreditat amb aquesta distinció, que reconeix la capacitat de generar recerca capdavantera a nivell mundial a cada àmbit de coneixement. En aquests moments hi ha deu centres acreditats com "María de Maeztu" a tot Espanya, d'ells només tres són departaments universitaris i dos d'ells de la  UPF, els departaments de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) i el  de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS). L'altre el departament és el d'Economia de la Universitat Carlos III.

La recerca en TIC és el nucli de la revolució al voltant de la ciència de dades, ja que proporciona les metodologies i tecnologies usades a un gran número d'àrees de recerca i aplicacions. Al DTIC s'han consolidat  un número significatiu de grups que treballen al voltant de la recerca basada en dades i en l'extracció de coneixement associada i aquest reconeixement acredita el seu lideratge a nivell estatal.

- Quin serà el full de ruta a partir d'ara?

Amb l'ajut econòmic d'aquesta acreditació desenvoluparem una sèrie d'accions per millorar i consolidar la recerca que portem a terme al voltant dels mètodes d'extracció de coneixement que utilitzen grans col·leccions de dades i alhora potenciar l'impacte d'aquesta recerca. Millorarem la infraestructura de càlcul a disposició dels grups de recerca del departament. Incorporarem nous estudiants de doctorat i investigadors postdoctorals per dur a terme aquestes recerques i organitzarem activitats formatives i de divulgació que donin a conèixer la recerca que fem. També volem potenciar la transferència tecnològica per tal que les empreses puguin conèixer i utilitzar els resultats de la nostra recerca.

- El creixement del Departament des que es va crear, ha estat un factor decisiu a l'hora d'obtenir l'acreditació?

Més que el creixement, la forma de créixer ha estat determinant. Des que es va crear el DTIC hem apostat per persones amb reconeixement internacional en recerca, capacitat de lideratge i compromís en la docència de qualitat. Ha estat un creixement lent. Ara es recullen els fruits dels fundadors del departament a principis dels 2000. El programa ICREA també ha estat un bon programa per a nosaltres que ens ha ajudat a tenir en el departament moltes persones que no hauríem pogut tenir amb els mecanismes que permet la llei de la funció pública i menys encara la llei de funcionaris.

- Quins són els punt forts, els trets diferencials i les característiques especials d'aquest departament universitari?

Resultats grans i de gran rellevància s'aconsegueixen a través de la combinació de la tecnologia de la computació en àrees d'aplicació importants. La seva composició la participació de grups de recerca amb experiència molt diferent és inusual a Espanya, així com la gran proporció d'investigadors ICREA. El potencial resultant per a la investigació interdisciplinària és un dels actius més forts del departament, que ha rebut el reconeixement internacional a través dels molts premis com ara els deu ajuts de la Consell Europeu de Recerca (European Research Council, ERC) aconseguits per investigadors individuals.

La recerca d'elit en el món tecnològic és avui dia molt competitiva i global, i a més de publicacions rellevants àmpliament citades, cal que els projectes tinguin un impacte significatiu en la societat i la indústria.

- Pel que fa al capital humà, quants investigadors i grups de recerca l'integren? Quines àrees del coneixement engloban el departament?

El DTIC està format per  vint-i-nou professors i tretze professors d'investigació ICREA de vint-i-cinc grups de recerca que engloben una comunitat al voltant de 300 persones. La recerca del DTIC cobreix  quatre àrees principals: sistemes intel·ligents i cognitius, tecnologies audiovisuals, xarxes i comunicacions, i biologia computacional i sistemes biomèdics, a més del Centre de Cognició i Cervell.

- I pel que fa a la mobilitat i les relacions internacionals?

El DTIC és un departament altament internacional en totes les seves activitats. Com a exemple, més del 60% dels estudiants de postgrau (màster i  doctorat) són estranger. El DTIC és a més el líder a Espanya en participació a projectes europeus (en el  7è Programa Marc de la Unió Europea va representar més del 5% de tots els fons aconseguits per universitats espanyoles), especialment en programes del Consell Europeu de Recerca (ERC).

Aquesta  internacionalització genera col·laboracions i possibilitats de mobilitat per als nostres estudiants i personal a les institucions internacionals més importants. L'acreditació "María de Maeztu" i el projecte de recerca associat seran una excel·lent oportunitat per incrementar la visibilitat i reconeixement internacional del DTIC en particular, i de la Universitat Pompeu Fabra en general.

- Quines han estat les fites aconseguides i quins reptes, novetats i aspiracions queden pendents en innovació i transferència del coneixement?

Al món de les TIC la transferència de coneixement i la innovació no només tenen lloc de la universitat cap a l'empresa. El món empresarial associat a la tecnologia és altament innovador, i la fita més important ha estat la capacitat d'establir relacions

sòlides amb empreses importants a nivell internacional. S'estableix una transferència de coneixement bidireccional, tant a nivell de recerca com de formació. El recent programa de doctorat industrial europeu  CardioFunXion amb Philips Research és un clar exemple. Aquest lligam amb el sector empresarial és el factor crític per incrementar l'èxit de les activitats de foment a l'emprenedoria.

Del DTIC han sorgit cinc de les  spin-offs impulsades per la UPF (BMAT, Reactable, LogIm, Eodyne i VoctroLabs), però també un número creixent de start-ups. El DTIC també desenvolupa accions per oferir a l'entorn social i empresarial eines i serveis avançats en accés obert, com per exemple  Freesound , la xarxa col·laborativa de sons que, actualment, compta amb més de 4 milions d'usuaris a tot el món. Per últim, una fortalesa del DTIC és la seva capacitat per promoure  activitats de divulgació a la societat en general.

El projecte associat a "María de Maeztu" contribuirà significativament a reforçar totes aquestes accions en les temàtiques relacionades amb l'extracció de coneixement a partir de grans volums de dades, convertint al DTIC en un proveïdor internacional de referència en aquestes àrees.

- En un entorn tecnològic en continu creixement, quins nous programes de doctorat s'estan creant? Cap a quines línies de recerca?

El  programa de doctorat del DTIC, un programa innovador que engloba una àmplia gama de temàtiques dins l'àmbit de les TIC, és representatiu de la realitat interdisciplinària de la recerca més avançada en aquest camp. Com a exemple, a l'avaluació ANECA del programa de doctorat, aquest va obtenir la puntuació màxima (100) a la categoria "qualitat dels resultats científics generats per les tesis doctorals".

Diversos estudiants de doctorat han aconseguit premis internacionals per la qualitat de la seva recerca de doctorat, com ara el premi Best European Young Research 2013,  BBVA International Competition on Big Data 2013, el CISCO  Security Grand Challenge 2014 o el  Big Data Talent Award 2015. Cap al futur, un aspecte fonamental serà reforçar la fertilització entre les diferents disciplines i, al voltant del projecte "María de Maeztu", en dues línies prioritàries: l'obtenció i estructuració de dades, i el modelatge i interpretació de les dades.

- Poden avançar la nova oferta formativa prevista basada en la Ciència de les Dades?

En aquest moment el Departament ofereix un  màster que proporciona formació en  Big Data.  Volem posar en marxa de manera immediata un nou grau de quatre anys per formar "data scientist".  Enginyers  que siguin capaços d'estructurar volums immensos de dades heterogènies i distribuïdes (de la web, de les xarxes socials, de xarxes de sensors a més a més d'àudio, vídeo i imatge)  amb la finalitat de processar-los per extreure'n informació rellevant per la presa de decisions utilitzant tècniques matemàtiques provinent de l'estadística i de la Intel·ligència Artificial.

Creiem que la capacitat interdisciplinària del departament i el finançament aconseguit permetrà que el grau doni resposta tecnològica a reptes transversals com: la medicina personalitzada, el filtratge i la recomanació personalitzada de la informació de tot tipus, l'avaluació del funcionament dels serveis ciutadans i  el millor ús de les estructures de la ciutat.  Un grau orientat a tenir una societat no sols transparent sinó amb dades anònimes,  públiques i llegibles per tothom que han de ser un pilar pel desenvolupament de la nova economia del coneixement.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact