Vés enrere Flanders and Catalonia, Centres and Peripheries in Artistic Movements 1890-1940. Government of Flanders. (01/01/2021-30/06/2022). Pfeiffer, Michael (IP)

Flanders and Catalonia, Centres and Peripheries in Artistic Movements 1890-1940. Government of Flanders. (01/01/2021-30/06/2022). Pfeiffer, Michael (IP)

Flanders and Catalonia, Centres and Peripheries in Artistic Movements 1890-1940. Government of Flanders. (01/01/2021-30/06/2022). Pfeiffer, Michael (IP)

L'objecte del present Projecte és l'estudi i l'anàlisi de la prosa d'idees —assajo i prosa no ficcional en un sentit ampli— en els anys del tardofranquismo i de la consolidació de la democràcia (1966-1986). El nostre objectiu és repensar aquests anys d'una transició cultural” estudiant i analitzant una sèrie de casos representatius de l'assaig a Espanya (en l'assaig, en el periodisme, en la filosofia, en la meditació política, en la història i la crítica de l'art, en la reflexió historiogràfica, etc.). Partim de la hipòtesi que en una determinada prosa no ficcional es reflecteixen les transformacions d'aquells anys al país. Però també que aquesta mateixa prosa anuncia, acompanya i guia aquests canvis, per la qual cosa no només abordarem com una finalitat en si mateixos els textos, sinó que, des d'un concepte ampli de la prosa d'idees, estudiarem a través d'ells la figura de l'intel·lectual en la Transició i analitzarem la seva posició dins del camp cultural del moment (món editorial, mitjans de comunicació). A més, l'anàlisi i la contextualització cultural i política de textos i autors ens permetrà comprendre millor el que es va posar en joc aquells anys. Tot això es durà a terme parant esment a les herències de la cultura republicana, de l'exili espanyol i de la tradició de resistència al franquisme, així com a les influències internacionals del moment. Finalitat última d'aquest Projecte és enriquir i dotar de major consistència les idees i discussions actuals sobre la Transició política espanyola, obrir noves perspectives i conceptes per comprendre la complexitat d'aquell moment, i aportar major coneixement i arguments contrastats al debat cultural i polític dels últims temps sobre el que va succeir a Espanya fa quaranta o cinquanta anys.

 

Investigadors principals

Pfeiffer, Michael

Flanders: State of the Art