Vés enrere

Construcción y reforma de sociedades coloniales en el imperio español y sus rivales europeos. Un marco comparativo (siglos XVI a XX)

Construcción y reforma de sociedades coloniales en el imperio español y sus rivales europeos. Un marco comparativo (siglos XVI a XX). AEI/FEDER,UE-PGC2018-096722-B-I00 (01/01/2019- 31/12/2021). FRADERA BARCELÓ, JOSEP M. (IP PROJECTE)

Construcción y reforma de sociedades coloniales en el imperio español y sus rivales europeos. Un marco comparativo (siglos XVI a XX). AEI/FEDER,UE-PGC2018-096722-B-I00 (01/01/2019- 31/12/2021). FRADERA BARCELÓ, JOSEP M. (IP PROJECTE)

Eren reformables els imperis? Construcció i reforma de les societats colonials: un marc comparatiu de l'imperi espanyol i els seus rivals europeus (segles XVII a XX)
 
El GRIMSE ha dedicat els últims 25 anys a l'estudi de la construcció i consolidació dels imperis colonials, en particular l'imperi espanyol dels segles XVIII i XIX. Això ens ha permès obrir camps rellevants en aspectes com la política aranzelària i tributària, així com a la colonial en el seu conjunt, amb projeccions especialitzades entorn de l'esclavitud antillana i americana en general o cap a la història de Filipines en la seva relació amb el Sud-est asiàtic, Xina i el món del Pacífic i el món hispànic gràcies al tràfic secular del galió que la unia per Acapulco amb el Virregnat novohispà i la Península. 
En aquesta nova etapa hem decidit anar encara més enllà i centrar-nos en les reformes socials. Ens interessa explorar la capacitat dels seus administradors i administrats per concebre i dur a terme aquestes reformes. En altres termes, els rumbs del pensament social i jurídic de l'època, del treball dels observadors des de fora (viatgers, diplomàtics, observadors d'altres potències, científics naturals i socials), per explicar la seva naturalesa i per tractar de reformar les condicions en algunes ocasions i en unes altres pal·liar la conflictivitat o la violència social que perjudicava els interessos metropolitans. Més enllà d'aquelles reformes que des de les administracions metropolitanes perseguien incrementar els ingressos de l'Estat o els beneficis que aquest va compartir des de sempre amb les elits colonials, ens interessa una reforma en particular que ha estat fonamental i de gran abast: l'abolició del tràfic d'esclaus en l'Atlàntic i l'esclavitud massiva que va alterar per complet els marcs de treball i l'organització política a Amèrica al llarg de tot el segle XIX. Aquestes reformes van destruir interessos forjats durant segles des de la seva base, van forjar un món diferent, però van mostrar per igual límits notoris en tota Amèrica, nord centre i sud, així com a Àfrica. Procedeix explorar en plànols diversos abans de proporcionar una resposta científicament demostrable a la pregunta/incitació formulada de forma tan contundent i provocadora.

Investigadors principals

FRADERA BARCELÓ, JOSEP M.

Investigadors

CAMPS CURA, ENRIQUETA
COELLO DE LA ROSA, ALEXANDRE
CONTENTE, CLAUDIA
DELGADO RIBAS, JOSE MARIA
GARCIA BALAÑA, ALBERTO
JACOBSON FINBERG, STEPHEN
LUENGO SANCHEZ, JORGE
MARTIN CORRALES, ELOY
SEGURA GARCIA, MARIA TERESA
Agencia Estatal de Investigación (AEI) i Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)