Vés enrere Circulación del conocimiento intra-europea durante la Guerra Fría

Circulación del conocimiento intra-europea durante la Guerra Fría. AEI-PID2019-107234GB-I00/AEI/10.13039/501100011033 (01/06/2020- 29/04/2024). COZZOLI, DANIELE (IP)

Circulación del conocimiento intra-europea durante la Guerra Fría. AEI-PID2019-107234GB-I00/AEI/10.13039/501100011033 (01/06/2020- 29/04/2024). COZZOLI, DANIELE (IP)

Amb l’objectiu d’integrar els enfocaments de la història de la ciència amb els de la història global, el projecte, que comptarà amb la participació d’historiadors dels àmbits de la ciència, la tecnologia i l’economia, investigarà els fluxos i la circulació material i immaterial del coneixement durant la Guerra Freda, tant entre l’Europa oriental i l’occidental, com dins de cadascun dels dos blocs.
 
Prestarà especial atenció al paper que van hi jugar les organitzacions transnacionals, les associacions de científics, els partits polítics i les empreses privades. Així mateix, se centrarà en unes determinades figures clau de científics i policy makers, i en el seu rol com a actors transnacionals en les organitzacions internacionals.

 

A partir de l'observació que durant la Guerra Freda qualsevol activitat cultural, política i econòmica en el bloc occidental va estar d'alguna manera condicionada pel bloc de l'est, i viceversa, aquest projecte analitzarà la circulació del coneixement dins dels dos blocs, que es produïa tenint sempre en compte el que l'altre estava fent o es creia que estava fent.

En aquesta línia, una de les hipòtesis que el projecte voldrà demostrar és que la creació de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i d'organitzacions científiques intraeuropees a Europa occidental va ser un factor clau per a la promoció de la circulació del coneixement dins d'Europa de l'Est.

També posarà èmfasi en la importància de la diferència entre la cooperació i la integració internacional (dos conceptes que sovint es confonen en la retòrica de la diplomàcia internacional i inclús en la historiografia), així com la diferència de com es van percebre aquests dos processos a Europa oriental i occidental.

Investigadors principals

COZZOLI, DANIELE

Investigadors

GUIRAO PIÑEYRO, FERNANDO
MALET TOMAS, ANTONI

Agencia Estatal de Investigación (AEI) i Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)