Vés enrere Relief Maps+, una eina de recerca innovadora desenvolupada per la UPF que pretén mesurar les desigualtats socials

Relief Maps+, una eina de recerca innovadora desenvolupada per la UPF que pretén mesurar les desigualtats socials

Relief Maps +, que utilitza una perspectiva interseccional, emocional i espacial, es va presentar recentment al campus de la Ciutadella de la Universitat, en un acte en què van participar persones de l'acadèmia, moviments socials i l'administració. S’emmarca en el projecte de recerca europeu INTERMAPS, liderat per Maria Rodó-Zarate, investigadora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que properament posarà en marxa l’eina en una mostra de 1.000 persones a Catalunya.

16.11.2023

Imatge inicial

L'equip del projecte de recerca INTERMAPS del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF va presentar el 8 de novembre, al campus de la Ciutadella, el Relief Maps+, una eina de recollida, anàlisi i visualització de dades en l’àmbit de les dinàmiques interseccionals de la desigualtat social i les discriminacions en la vida quotidiana, que utilitza una perspectiva emocional i espacial.

El Relief Maps + inclou diverses millores a nivell d'usabilitat i contingut respecte al model anterior, creat per Maria Rodó-Zárate, coordinadora del Grup de Recerca en Gènere i Desigualtats (GRETA) i investigadora principal del projecte INTERMAPS, pel qual va rebre un ajut ERC Starting Grant del Consell Europeu de Recerca en la convocatòria 2021.

Maria Rodó-Zárate: “Amb aquesta eina digital podrem veure com persones diverses de la societat catalana experimenten les desigualtats en la seva vida quotidiana en funció de la seva posició social, determinada per la seva edat, gènere, raça, classe, entre d'altres”

INTERMAPS és un projecte que vol ajudar a entendre com es (re)produeixen les desigualtats estructurals i com afecten de manera diferent la vida quotidiana de les persones, i ho fa a partir de l’estudi de les desigualtats socials a nivell teòric, empíric i metodològic. És en aquest darrer àmbit dins el qual s’emmarca el desenvolupament de Relief Maps+.

“Amb aquesta eina digital podrem veure com persones diverses de la societat catalana experimenten les desigualtats en la seva vida quotidiana en funció de la seva posició social, determinada per la seva edat, gènere, raça, classe, entre d'altres”, afirma Maria Rodó-Zárate.

Durant l’acte al campus de la Ciutadella l’equip de recerca d’INTERMAPS va explicar el progrés fet en el marc de la recerca en l'últim any i va compartir la nova eina digital Relief Maps+, que pretén ser central en el projecte.

L’esdeveniment va ser un espai de trobada entre persones de l'acadèmia, moviments socials i l'administració, que van poder provar l'eina i també donar feedback i suggeriments per a la seva millora.

Què és el Relief Maps, com funciona i quina és la seva utilitat?

El Relief Maps va ser creat per Maria Rodó-Zárate l'any 2014 com a eina qualitativa per recollir, analitzar i visualitzar les dinàmiques interseccionals de la desigualtat social en la quotidianitat, a través d'una perspectiva emocional i geogràfica.

Es va transformar al format digital per primer cop l'any 2018 i ara, a través del projecte INTERMAPS, se n'ha creat una versió millorada. La nova eina presenta algunes característiques de l'anterior, mentre que també inclou algunes innovacions.

El Relief Maps consta de tres passos a través dels quals les persones participants reflexionen sobre les seves experiències d'opressió i privilegi, per causes diverses, en diferents llocs de la seva vida quotidiana. D’aquesta manera, relaciona tres dimensions en una sola imatge: la social (gènere, orientació sexual, classe social, ètnia, entre d'altres), la geogràfica (llocs) i la psicològica (emocions).

El Relief Maps proposa un mètode específic per a la recollida de dades sobre les desigualtats interseccionals, que supera les interpretacions dicotòmiques dels enfocaments quantitatius i qualitatius

Així, l’eina permet mostrar visualment els relleus del benestar i malestar (tractats com a termes holístics que poden incloure una àmplia gamma d'emocions específiques). Es tracta de mapes emocionals que situen geogràficament l'experiència a partir de l'espacialitat de les relacions socials, distingint posicions i efectes, considerant l'opressió i el privilegi i abordant les emocions com a indicadors de desigualtats.

El Relief Maps proposa un mètode específic per a la recollida de dades sobre les desigualtats interseccionals, que supera les interpretacions dicotòmiques dels enfocaments quantitatius i qualitatius. A la vegada, distingeix entre mètodes quantitatius i epistemologies positivistes assenyalant una manera en què un mètode qualitatiu basat en enfocaments crítics, feministes i de geoparticipació es pot utilitzar per a la investigació sobre desigualtats i discriminacions.

En el marc d'INTERMAPS, l’equip de recerca del projecte posarà en pràctica durant els propers mesos Relief Maps+ en una mostra de 1.000 persones a Catalunya. Aquesta mostra inclourà la població general, sense restriccions concretes: els únics criteris d'exclusió seran tenir menys de 8 anys i no viure a Catalunya.

Així mateix, en un futur, un cop l’eina estigui consolidada, l’equip de recerca pretén fer-la pública, perquè totes les persones, ja siguin de l’àmbit acadèmic i la recerca, de l'administració pública, de moviments socials o estudiants, la puguin fer servir.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

05. Igualtat de gènere
10. reducció de les desigualtats
Els ODS a la UPF

Contact