El procés de matrícula amb estudis iniciats és comú per a tots els graus de la UPF i es descriu a la web de matrícula:

Informació específica per a la Facultat d'Humanitats: