Per millorar les titulacions, al llarg de la seva vida, se n'avalua la qualitat mitjançant els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels títols oficials.


El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) se situa com l'instrument fonamental de tots els processos associats a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats. A continuació es pot consultar la documentació de les diferents titulacions en relació als processos esmentats.  

Graus

Titulació Memòries Informes d'avaluació interna  (informes de seguiment) Informes  d'avaluació externa (AQU) Indicadors de
qualitat
Altra informació
Grau en Humanitats

Memòria de la titulació

 

2008-09 i 2009-102010-112011-122014-152016-17

 

Autoinforme per a l'acreditació del títol 2014

Autoinforme per a l'acreditació del títol 2019

 

2008-09 i 2009-10 (informe d'AQU)

Certificat acreditació
AQU

Dades i indicadors

EVSOE 2016

EVSOE 2019

Enquesta de satisfacció dels graduats 2018-2019

Resolució acreditació
Ministerio

Premis i reconeixements

Acreditacions de qualitat

Estudi sobre competències transferibles (graduats i empleadors)

Recomanacions de professionalització per al grau en Humanitats 2018

Grau en Estudis Globals/Global Studies Memòria de la titulació

2016-172018-19

Autoinforme per a l'acreditació del títol 2019

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial

Dades i indicadors

Enquesta de satisfacció dels graduats 2018-2019

EVSOE 2019 

Resolució verificació
Ministerio

Màsters

Titulació Memòries Informes d'avaluació interna
(informes de seguiment)
Informes d'avaluació externa (AQU) Indicadors de qualitat Altra informació

Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Memòria de la titulació

2010-112012-132014-15

Autoinforme per a l'acreditació del títol 2014

Autoinforme per a l'acreditació del títol 2016

 2014-15 (Informe d'AQU)

 

Dades i indicadors

 

EVSOE 2016

EVSOE 2019

 

Resolució acreditació
Ministeri

Informe d'Avaluació Ministeri

 

Certificat acreditació
AQU

Màster en Història del Món Memòria de la titulació

2007-112012-132014-152018-19

Autoinforme per a l'acreditació del títol 2015

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial

2016-17 (Informe d'AQU)

Dades i indicadors

EVSOE 2016

EVSOE 2019

Resolució acreditació
Ministeri

Màster en Estudis Xinesos

(​darrer curs ofertat 2017-2018)

Memòria de la titulació

2011-122014-15

Autoinforme
per a l'acreditació del títol

2011-12 (informe d'AQU)

Dades i indicadors

EVSOE 2016

Resolució acreditació
Ministeri

Certificat acreditació
AQU

Màster Universitari en estudis d'Àsia-Pacífic en un context global Memòria de la titulació

2018-19

Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial   Resolució verificació Ministeri
Màster Universitari en Arqueologia Global Memòria de la titulació   Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial    

Doctorats

Titulació Memòries Informes d'avaluació interna
(informes de seguiment)
Informes d'avaluació externa (AQU) Indicadors de qualitat Altra informació
Doctorat en Humanitats

Memòria de la titulació

 

2012-13, 2013-14, 2014-15

Autoinforme per l'acreditació del títol 2016

Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació 2019

Dades i indicadors

EVSOE 2016

Menció d'Excel·lència 2011-2012

Doctorat en Història

Memòria de la titulació

 

2012-13, 2013-14, 2014-15

Autoinforme per a l'acreditació del títol 2016

Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació 2019

Dades i indicadors

EVSOE 2016

Menció d'Excel·lència 2011-2012