Per millorar les titulacions, al llarg de la seva vida, se n'avalua la qualitat mitjançant els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels títols oficials.


El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) se situa com l'instrument fonamental de tots els processos associats a l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats. A continuació es pot consultar la documentació de les diferents titulacions en relació als processos esmentats.  

Graus

Titulació Memòries Informes d'avaluació interna  (informes de seguiment) Informes  d'avaluació externa (AQU) Indicadors de
qualitat
Altra informació
Grau en Humanitats

Memòria de la titulació

 

Autoinforme
per a l'acreditació del títol

2008-09 i
2009-10 (informe d'AQU)

Certificat acreditació
AQU

Dades i indicadors

Enquesta EVSOE 2016

Resolució acreditació
Ministerio

Premis i reconeixements

Acreditacions de qualitat

Estudi sobre competències transferibles (graduats i empleadors)

Recomanacions de professionalització per al grau en Humanitats 2018

Grau en Estudis Globals/Global Studies Memòria de la titulació Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial Dades i indicadors Resolució verificació
Ministerio

 

Màsters

Titulació Memòries Informes d'avaluació interna
(informes de seguiment)
Informes d'avaluació externa (AQU) Indicadors de qualitat Altra informació

Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

Memòria de la titulació

Autoinforme
per a l'acreditació del títol

Autoinforme per a l'acreditació del títol

 2014-15 (Informe d'AQU)

 

Dades i indicadors

 

Enquesta EVSOE 2016

Resolució acreditació
Ministerio

Informe d'Avaluació Ministerio

 

Certificat acreditació
AQU

Màster en Història del Món Memòria de la titulació

Autoinforme per a l'acreditació del títol

Avaluació de la sol·licitud d'acreditació de títol oficial

2016-17 (Informe d'AQU)

Dades i indicadors

 

Enquesta EVSOE 2016

Resolució acreditació
Ministerio

Màster en Estudis Xinesos

(​darrer curs ofertat 2017-2018)

Memòria de la titulació

Autoinforme
per a l'acreditació del títol

2011-12 (informe d'AQU)

Dades i indicadors

 

Enquesta EVSOE 2016

Resolució acreditació
Ministerio

Certificat acreditació
AQU

Màster Universitari en estudis d'Àsia-Pacífic en un context global Memòria de la titulació Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial   AQU acreditacio favorable
Màster Universitari en Arqueologia Global Memòria de la titulació   Avaluació de la sol·licitud de verificació de títol oficial    

 

Doctorats

Titulació Memòries Informes d'avaluació interna
(informes de seguiment)
Informes d'avaluació externa (AQU) Indicadors de qualitat Altra informació
Doctorat en Humanitats

Memòria de la titulació

 

Autoinforme per l'acreditació del títol

Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació 2019

Dades i indicadors

Enquesta EVSOE doctorat en Humanitats 2016

Menció d'Excel·lència 2011-2012

Doctorat en Història

Memòria de la titulació

 

Autoinforme per a l'acreditació del títol

Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació 2019

Dades i indicadors

Enquesta EVSOE doctorat en Història 2016

Menció d'Excel·lència 2011-2012