La Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra convoca el Premi  Francesc Noy d'Humanitats al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina d'Humanitats que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2022-23 en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

2014-2015