Vegeu la Normativa Acadèmica dels ensenyaments de grau (articles 10 i 11 sobre les convocatòries i l'avaluació dels aprenentatges)

Vols consultar els exàmens dels cursos anteriors? Pots trobar-los aquí

Període d'exàmens - Convocatòria ordinària: 11 al 20 de desembre. Consulta el llistat

Període d'exàmens - Convocatòria de recuperació: 17, 18, 24, 25 i 31 de gener i 1, 7 i 8 de febrer. Consulta el llistat

Mesures extraordinàries per als exàmens del 2n trimestre
 

Arran de la suspensió dels exàmens presencials, hi haurà tres formats diferents d'avaluació:
 
1- Examen en modalitat no presencial,  generalment on-line el mateix dia i hora establerts per a l'examen presencial, o bé quan indiqui el professorat a l’Aula Global de l’assignatura.


2- Altres activitats no presencials d’avaluació: treballs, exercicis o altres activitats en les condicions que s’establiran a l’Aula Global de l’assignatura. 


3- Examen ajornat, fora del període d’exàmens del 2n trimestre, en les dates que es determinarà.

Podeu consultar la modalitat d’avaluació per a cada assignatura a l’enllaç següent:

 

  • Període d'exàmens - Convocatòria ordinària del 18 al 28 de març: Consulta llistat

 

Període d'exàmens - Convocatòria ordinària: el 19 al 27 de juny. Consulta llista

Període d'exàmens - Convocatòria de recuperació: 9 al 16 de juliol. Consulta llista