Autoinforme per a l'acreditació dels Graus en Humanitats i en Global Studies Autoinforme per a l'acreditació dels Graus en Humanitats i en Global Studies

Entre els dies 7 i 14 de juliol del 2021, d’acord amb el que estableix la Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster, elaborada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra ha sotmès a exposició pública, per a ser validat pels col·lectius implicats, l’Autoinforme per a l’acreditació dels graus en Humanitats i en Estudis Globals.

Es poden fer arribar comentaris sobre l’Autoinforme a: [email protected], posant a l’assumpte del correu "Revisió Autoinforme graus Humanitats i Estudis Globals".