MITJANS PUEBLA, MARTA

Professora associada
Departament d'Humanitats
Llengua i Literatura

+34 93 542 1217
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

OORCID LinkORCID