COZZOLI, DANIELE

Professor Agregat
Departament d'Humanitats - Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives
GEHC Grup d'Estudis d'Història de la Ciència

+34 93 542 2217
daniele.cozzoli@upf.edu
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Daniele Cozzoli (1968). Cordinador del Màster en Història del Món, Doctorat per la Universitat de Roma “La Sapienza”. Actualment és professor Agregat d’Història de la Ciència a la UPF de Barcelona, on anteriorment ha estat investigador “Juan de la Cierva” i investigador “Ramón i Cajal”. També ha estat secretari acadèmic del IUHJVV. Actualment està treballant a una monografia sobre les ciències biomedíques i la relació entre emigració i el colonialisme italians. Els seus interessos de recerca inclouen la relació entre la microhistòria, la història mundial i la història de la ciència; les expedicions científiques a Amèrica del Sud; la circulació de coneixement entre els EUA, Europa occidental i el Bloc Soviètic durant la Guerra Freda; el paper de la ciència i de la medicina a la creació de les elits llatinoamericanes postcolonials; la relació entre la màgia popular i la màgia natural en el Renaixement. 

Les seves publicacions més recents inclouen:

The Post-colonial Context of Daniel Bovet's Research on Curare in Manning, P. - Savelli, M. ed. The Life Sciences after World War II: Institutional Change and International Connections, Pittsburgh: Pittsburgh University Press. (aceptado)

Ho avuto solo molta fortuna. Biografia intellettuale di Daniel Bovet (1907-1992). Rome: Carocci, 2016.

Penicillin and the Reconstruction of Japan, Medicina nei Secoli, 26(2). 449 - 66, 2014.

Penicillin and the European Response to Postwar American Hegemony: the case of Leo-penicillin, History and Technology, 30(1-2): 83 - 103, 2014.

Making Biomedicine in Twentieth Century Italy: Domenico Marotta (1886-1974) and the Italian Higher Institute of Health, with M. Capocci, The British Journal for the History of Science, 44(4): 549 - 74, 2011.