COTS VICENTE, MONTSERRAT

Catedràtica emèrita
Departament d'Humanitats - Institut Universitari de Cultura

+34 93 542 2680
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Catedràtica Emèrita d’Universitat de Literatura Francesa a la Universitat Pompeu Fabra. Exercí docència també a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1973 a 1993. Es llicencià en Filologia Francesa amb Premi Extraordinari a la Universitat de Barcelona. Procedeix del camp de la Filologia Romànica on es formà amb Martí de Riquer que fou el Director de la seva tesi de doctorat (Guillem de Cabestany: estudi històric i edició crítica), que obtingué Premi Extraordinari a la Universitat Autònoma de Barcelona i fou publicada en el Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Ha incorporat en bon nombre de les seves publicacions el comparatisme, adoptant les orientacions de Claudio Guillén i de Jean Bessière. Ha treballat també en el camp de la traducció literària, des de l’òptica de la traducció com a vehicle de les relacions entre literatures, en equips de recerca dirigits per Francisco Lafarga. Les seves línies de recerca actuals estan centrades en l’estudi de la diversitat de les formes de l’ humor i els seus mecanismes discursius en contexts socio-culturals i literaris diversos: és membre d’un equip d’investigació hispano-francès dirigit per Dolores Vivero (Universidad Autónoma de Madrid) en el que col•laboren Patrick Charaudeau i Catherine Kerbrat-Orecchioni entre d’altres investigadors. L’any 2006 li foren atorgades les Palmes Académiques en reconeixement a les seves publicacions de literatura francesa. Presidenta de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada durant el sexenni 2008-2014 (www.selgyc.com).

ResearcherID (Web of Science) | UPF Scientific output