MADELLA, MARCO

Professor d'Investigació ICREA
Departament d'Humanitats
Complexity and Socio-Ecological Dynamics - CaSEs research group

+34 93 542 1947
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Em vaig graduar a la Universitat de Milà (Itàlia) en Ciències Naturals (amb especialització en Botànica) i vaig obtenir un doctorat en Arqueologia a la Universitat de Cambridge. He estat professor associat en el Departament d'Arqueologia i director d'estudis en Arqueologia i Antropologia al St. Edmund's College, de la Universitat de Cambridge. M'interessen les dinàmiques soci-ecològiques de l'explotació de mitjans de plantes i de la producció de menjar. L'agricultura ha tingut un gran impacte en els éssers vius i el futur del nostre planeta està lligat a fer sostenible l'agricultura mantenint la biodiversitat, revaloritzant el coneixement tradicional i mitigant l'impacte en el medi ambient. M'he centrat sempre en l'arqueobotánica i en l'arqueologia ambiental. i també exploro les trajectòries dels canvis socials i processos co-evolucionarios a través del modelatge i de la simulació. Ara coordino el CONSOLIDER project SimulPastl un marc innovador i transdisciplinari que pretén modelar i simular societats antigues i la seva relació amb les transformacions ambientals. El projecte compta amb 7 institucions i més de 60 investigadors d'arqueologia, antropologia, informàtica, IA, estudis ambientals, física, enginyeria, sociologia. També sóc codirector del North Gujarat Archeological Project (NoGAP) a Índia, el qual investiga les dinàmiques soci-ecològiques en les societats prehistòriques en ambients semi-àrids en la concepció d'uns marcadors d'activitat antròpica.

 

Producció Cientígica de la UPF