DALMAU PALET, POL

Recercador Juan de la Cierva
Departament d'Humanitats
Història

+34 93 542 2306
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona


Pol Dalmau és investigador postdoctoral (Juan de la Cierva-Incorporación) a la Universitat Pompeu Fabra. Doctor pel European University Institute de Florència. Entre 2018 i 2020 va ser investigador postdoctoral al Leibniz Institut für Europäische Geschichte de Mainz, Alemanya, finançat per la Alexander von Humboldt Foundation. També ha dut a terme estades de recerca al Regne Unit (Cañada Blanch Centre-LSE i CHIA-University of Leeds) i els Estats Units (New York University). El 2018 va ser guardonat amb el Premio Manuel Pérez Ledesma al millor article d'història contemporània publicat a Espanya.
Les seves línies de recerca inclouen la crisi de l'Estat liberal a Europa, la història de la premsa i de la corrupció. Més recentment, ha iniciat una nova línia de treball que busca repensar la història de l'Espanya contemporània a través dels debats i narratives de la història global.

Publicacions (selecció)
Llibres
- Press, Politics and National Identities in Catalonia: the Transformation of La Vanguardia, 1881-1931 (Brighton: Sussex Academic Press, 2017).

Llibres editats
- Corruption, Empire and Colonialism in the Modern Era: A Global Perspective (New York: Palgrave Macmillan, pròxima aparició) (amb R. Kroeze i F. Monier).

Articles
- Writing Spanish history in the global age: connections and entanglements in the nineteenth century, Journal of Global History, 13-3 (2018), 425-445 (amb J. Luengo).
- Looking at London for Inspiration. Cultural Transfers between England, Italy and Spain in the Field of Journalism, Media History, 2019.
- La reputación del notable. Escándalos y capital simbólico en la España liberal, Historia y Política, 39, 2018, 79-107.
- "La imagen pública del poder. Escándalos y causas célebres en Europa (siglos XIX-XX)", Historia y Política, 39, 2018 (monogràfic, editat amb Isabel Burdiel).
- "Premsa i poder a la Catalunya contemporània: els Godó i la fundació de La Vanguardia", Història de la premsa diària de Barcelona, 25 (2018), 59-72.