Calendari electoral


En data 12 de gener del 2023 es convoquen eleccions al càrrec acadèmic de degà o degana de la Facultat d’Humanitats. Les eleccions es subjectaran al calendari següent:

  • Convocatòria: 12 de gener del 2023
  • Últim dia de presentació de candidatures: 23 de gener del 2023
  • Proclamació provisional de candidats: 24 de gener del 2023
  • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 27 de gener del 2023
  • Proclamació definitiva de candidats: 30 de gener del 2023
  • Campanya electoral: de 30 de gener al 5 de febrer del 2023
  • Reunió de la junta de centre per fer les votacions: del 6 al 10 de febrer del 2023
  • Proclamació provisional de candidats electes: 13 de febrer del 2023
  • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidat electe: 16 de febrer del 2023
  • Proclamació definitiva de candidat electe: 17 de febrer del 2023

13/02/2023 Proclamació provisional de candidats/es electes

30/01/2023 Proclamació definitiva de candidats/es

24/01/2023 Proclamació provisional de candidats/es

Registre de candidatura

 

Les candidatures es presentaran davant del Registre General de la UPF (edifici Mercè) presencialment segons els horaris que s'indiquen. També podeu fer arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, juntament amb la butlleta de candidatura signada electrònicament.