Memòria
de la 
titulació
Informes d'avaluació interna 
(informes de seguiment)
Informes  d'avaluació externa Indicadors de
qualitat
Altra informació
Grau en Humanitats

2008-09 i
2009-10 
(informe d'AQU)

Dades i indicadors

Enquesta EVSOE 2016

Premis i reconeixements

Acreditacions de qualitat

Estudi sobre competències transferibles (graduats i empleadors)

Recomanacions de professionalització per al grau en Humanitats 2018

Grau en Estudis Globals     Dades i indicadors  
 

 

  Memòria
de la
titulació
Informes d'avaluació interna
(informes de seguiment)
Informes d'avaluació externa Indicadors de qualitat Altra informació
Màster Universitari en estudis d'Àsia-Pacífic en un context global        
Màster en Estudis Xinesos

2011-12 (informe d'AQU)

Dades i indicadors

 

Enquesta EVSOE 2016

 

Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

 2014-15 (Informe d'AQU)  
Màster en Història del Món   Autoinforme acreditació 2017 (exposició pública)
Màster de Formació de Professorat de Secundària UPF-UOC Consulta de la documentació i informació a la pàgina web del màster

 

  Memòria
de la
titulació
Informes d'avaluació interna
(informes de seguiment)
Informes d'avaluació externa Indicadors de qualitat Altra informació
Doctorat en Humanitats 2012-13, 2013-14 i 2014-1 Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació 2019

Dades i indicadors

Enquesta EVSOE doctorat en Humanitats 2016

Enquesta EVSOE doctorat en Història 2016

Menció d'Excel·lència 2011-2012

Acreditat amb excel·lència 2019

Doctorat en Història 2012-13, 2013-14 i 2014-15 Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació 2019

Menció d'Excel·lència 2011-2012

Acreditat amb excel·lència 2019