Memòria
de la 
titulació
Informes d'avaluació interna 
(informes de seguiment)
Informes  d'avaluació externa Indicadors de
qualitat
Altra informació
Grau en Humanitats

2008-09 i
2009-10 
(informe d'AQU)

Dades i indicadors

Enquesta EVSOE 2016

Premis i reconeixements

Acreditacions de qualitat

Estudi sobre competències transferibles (graduats i empleadors)

Recomanacions de professionalització per al grau en Humanitats 2018

Grau en Estudis Globals     Dades i indicadors  
 

 

  Memòria
de la
titulació
Informes d'avaluació interna
(informes de seguiment)
Informes d'avaluació externa Indicadors de qualitat Altra informació
Màster Universitari en estudis d'Àsia-Pacífic en un context global        
Màster en Estudis Xinesos

2011-12 (informe d'AQU)

Dades i indicadors

 

Enquesta EVSOE 2016

 

Màster en Estudis Comparatius
de Literatura, Art i Pensament

 2014-15 (Informe d'AQU)  
Màster en Història del Món   Autoinforme acreditació 2017 (exposició pública)

 

  Memòria
de la
titulació
Informes d'avaluació interna
(informes de seguiment)
Informes d'avaluació externa Indicadors de qualitat Altra informació
Doctorat en Humanitats 2012-13, 2013-14 i 2014-1 Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació 2019

Dades i indicadors

Enquesta EVSOE doctorat en Humanitats 2016

Enquesta EVSOE doctorat en Història 2016

Menció d'Excel·lència 2011-2012

Acreditat amb excel·lència 2019

Doctorat en Història 2012-13, 2013-14 i 2014-15 Informe d'avaluació de la sol·licitud d'acreditació 2019

Menció d'Excel·lència 2011-2012

Acreditat amb excel·lència 2019