Vés enrere INVEST_SEPE_HUM2023_ID1 Investigador Postdoctoral dins del Programa Investigo SEPE per al Centre d'Estudis de Benestar Planetari

Es convoca una plaça d'investigador/a amb règim de contractació de durada determinada finançat pel Programa Investigo - SEPE, de contractació de persones joves demandants d’ocupació per dur a terme iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i en base a la disposició addicional cinquena del Reial Decret 32/2021, de 28 de desembre.

Data de publicació al web:
  12 de setembre del 2023

Codi de la plaça: INVEST_SEPE_HUM2023_ID1

Expedient:  2022-C23.I01. P03.S0020-0000604

Dedicació: Temps complet de 37,5 hores setmanals

Tipus de contracte: Postdoctoral tipus 1

Retribució: 24.940,72€

Durada: 24 mesos

Centre o grup de Recerca: Centre d'Estudis en Benestar Planetari

Fi del termini de presentació de sol·licituds:
 19 de setembre del 2023

El termini s'inicia el 13 de setembre i finalitza el 19 de setembre de 2023

  • Sol·licitud registre electrònic mitjançant aquest enllaç (preferentment)
  • Sol·licitud registre presencialment (model de formulari)

Per consultes relacionades, adreceu-vos a [email protected]

Publicació resolució declaració plaça vacant:
  21 de setembre del 2023

S’obre un període d’al·legacions de 3 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta proposta de provisió.

Termini de reclamacions:
 26 de setembre del 2023

(Per consultes relacionades, adreceu-vos a [email protected]

Informació addicional:

  • 21/09/2023 - Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos.
  • 26/09/2023 - Termini periode al·legacions.
  • 27/09/2023 - Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos.
  • 03/10/2023 - Proposta de provisió.
  • 06/10/2023 - Resolució d'adjudicació.
  • 16/10/2023 - Inici contracte.