Vés enrere HUM-TT-2023-17 Tenure Track position in Digital Humanities

Data de publicació al web:
 22 de maig del 2023

Dedicació: Temps complet

Perfil: Humanitats Digitals

Termini de presentació de sol·licituds: El termini s'inicia el 23 de maig fins al 21 de juny del 2023

 

Per pendre part en aquesta convocatòria es presentaran a través de la Plataforma Interfolio.

Per consultes relacionades, adreceu-vos a [email protected]

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos

 23 juny 2023

Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap al·legació.

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos

 28 juny 2023

Per esmenar, envieu la documentació a [email protected]

Acta de presentació dels candidats

 17 juliol 2023

Avís!!! Modificació dels horaris d'actuació dels candidats (7/9/23)

Detall de valoració de la 1a fase

 24 juliol 2023

Publicació proposta de provisió

 13 setembre 2023

Contra la proposta de provisió de la Comissió de Selecció els interessats poden presentar recurs d'alçada davant el rector en el termini d'un mes des de la publicació d’aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra.

Detall de valoració de la 2a fase

 13 setembre 2023