Vés enrere HUM-TT-2023-16 Tenure Track position in Planetary Wellbeing: Archaeology

Data de publicació al web:
 22 de maig del 2023

Dedicació: Temps complet

Perfil: Benestar Planetari: Arqueologia

Termini de presentació de sol·licituds: El termini s'inicia el 23 de maig fins al 21 de juny del 2023

 

Per prendre part en aquesta convocatòria, es presentaran les candidatures a través de la Plataforma Interfolio.

Per consultes relacionades, adreceu-vos a [email protected]

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos

 23 juny 2023

Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap al·legació.

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos

 28 juny 2023

Per esmenar, envieu la documentació a [email protected] 

Acta de presentació del candidat

 25 juliol 2023

Publicació proposta de provisió

 11 d'octubre 2023

Contra la proposta de provisió de la Comissió de Selecció els interessats poden presentar recurs d'alçada davant el rector en el termini d'un mes des de la publicació d’aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra.