A continuació es pot trobar la documentació corresponent a aquest procés:

Doctorat en Història Autoinforme acreditació Resolució acreditació
Ministerio

Certificat acreditació
AQU

Doctorat en Humanitas Autoinforme acreditació Resolució acreditació
Ministerio

Certificat acreditació
AQU

Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament Autoinforme acreditació  Resolució acreditació
Ministerio
Certificat acreditació
AQU
Màster en Història del Món Autoinforme acreditació Resolució acreditació Ministerio Certificat acreditació AQU

A continuació es pot trobar la documentació corresponent a aquest procés:

Grau en Humanitats

 

 

 

 

Autoinforme
acreditació

Resolució acreditació
Ministerio

Certificat acreditació
AQU

                                 
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament

Resolució acreditació
Ministerio

Informe d'Avaluació Ministerio

Certificat acreditació
AQU

             
Màster en Estudis Xinesos Resolució acreditació
Ministerio

Certificat acreditació
AQU