SANCHEZ SANCHEZ, CRISTINA

Departament de Comunicació
Comunicació Audiovisual

+34 93 542 1466
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona


Graduada en Publicitat i Relacions Públiques per la UPF (2014, Premi Extraordinari) i estudiant del Doctorat en Comunicació Social per la UPF. Des de 2014 ha sigut professora de l’assignatura Sociologia de la Comunicació i Tècniques d’Investigació Social en Comunicació del grau en Publicitat i Relacions Públiques i col·laboradora en diversos projectes del grup UNICA (Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual). Línies de recerca: filosofia política, comunicació i cultura, anàlisi semiòtica del discurs i de la imatge.