La Universitat Pompeu Fabra té entre els seus fins participar en el progrés de la societat, contribuir a l’intercanvi de coneixements i promoure activitats de difusió del coneixement. Amb aquesta finalitat doncs, es va crear el HackLab com espai per promoure, fomentar i facilitar l’autoaprenentatge, l’intercanvi de coneixements i idees, i la col·laboració al voltant de temes com la tecnologia, la comunicació o les arts digitals.

Amb l’objectiu de promoure dintre de la comunitat universitària l’intercanvi de coneixements i idees i la col·laboració en iniciatives d’aprenentatge es va crear el premi HackLab.

Les Jornades HackLab se celebren cada any i és on té cabuda l’entrega dels premis HackLab. Aquests són per als millors projectes presentats durant l’any i consten d’un premi gran i de dues mencions. Durant les Jornades HackLab, també fem publicitat i difusió del que és el HackLab i els seus projectes. Així doncs, es fan presentacions orals dels nostres grups i es deixa, posteriorment, un espai per aquells dubtes que puguin sorgir. 

Finalment acabem sempre amb una mica de networking i una cervesa ;)

 
Si t'interessa, aquí enllaçem les notícies sobre les Jornades HackLab que hem pogut dur a terme durant aquests anys i hi podreu trobar els/les guanyadors/es dels Premis HackLab:
 
2017: I Jornades HackLab
 
2018: II Jornades HackLab
 
2019: III Jornades HackLab