El grup de treball HandsOnWSN consisteix en una reunió informal per a les persones interessades en el món dels microcontroladors / Arduinos / xarxes de sensors; on es pot anar a aprendre, treballar en equip i rebre o oferir ajuda en el desenvolupament de projectes propis o d'altres.

És un grup molt amigable per als nous participants (beginners), tot i que la col·laboració i participació de persones amb més experiència és sempre benvinguda i molt enriquidora.

Actualment, el tema principal a les trobades és l'automatització de la llar, fent servir una xarxa d'Arduinos (i possiblement d'altres microcontroladors, etc.) juntament amb OpenHAB, que s'executa a un Raspberry Pi. El grup ha tractat d'utilitzar el protocol I2C per a la comunicació (per cable) entre Arduino i Raspberry Pi, i posteriorment s'han traslladat a formes de comunicació diferents (WiFi, Bluetooth, ZigBee, etc.), i altres tipus de microcontroladors (ESP8266, etc.).

Trobaràs més informació al voltant dels seus projectes aquí:

https://www.meetup.com/handsonwsn/messages/boards/thread/49090198

Per registrar-te i estar al cas de les reunions del grup: https://www.meetup.com/es-ES/handsonwsn/