Membres d'honor

Són membres d'honor de l'Associació:

 • el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals

 • la directora de l'Institut Universitari de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra, Victoria Cirlot

 • la directora de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, Montserrat Espinós

 • l'exrector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso

 • els exdirectors de l'Institut Universitari de Cultura, Rafael Argullol i Estela Ocampo

 • i totes aquelles altres persones que la Junta Directiva consideri adient

 

Socis fundadors

 • Rafael Argullol Murgadas

 • Mercè Cabo Rigol

 • Anna Casaldàliga Riera

 • Victoria Cirlot Valenzuela

 • Blanca Garí de Aguilera

 • Xavier Ibáñez Jofre

 • Marta Obregón de Villavecchia

 • Hernán Ruiz Bonet

 • Amador Vega Esquerra

 • Javier Villavecchia

 • M. Rosa Virós Galtier

 

Socis protectors

El nom dels socis protectors constarà en una placa.
Aportació única. Import mínim: 600 €.
Són socis protectors (segons l'ordre cronològic d'aportacions):

 • Javier Villavecchia

 • Marta Obregón de Villavecchia

 • M. Isabel Orive de Ruiz

 • Blanca Garí de Aguilera

 • Hernán Ruiz Bonet

 • Carmen Roca-Sastre

 • Virginia Costa

 • M. Carmen Daurella de Aguilera

 • Carlos Aguilera Fontcuberta, conde de Fuenrubia 

 • Josep M. Ordeix Cavero

 • Montserrat Batlle Motas

 • Fundación Carmelo

 • María Milagros Rivera Garretas

 • Anna Miquel Andreu

 • James Heisig

 • Francisco Serra Lopes

 • Enrique Cucuirella Esteve 

 • UBS Kulturstiftung 

 

Socis numeraris

Quota anual, a partir d'un import mínim de 60 €.