Per iniciativa d'un grup d’estudiants del doctorat en Humanitats, el 2007 va sorgir la revista Philía com a dipòsit de recepció tant de treballs d'investigació i tesis doctorals com de tots aquells esdeveniments culturals significatius dins d'aquest camp d'interessos, amb l’objectiu de conservar la tradició d'estudis que ens ha llegat Alois M. Haas.

Philía, editada en castellà, va publicar dos números, la tardor de 2007 i la primavera de 2008.

Índex Philía n.1 (tardor 2007)

Índex Philía n. 2 (primavera 2008)