La Biblioteca Haas, inaugurada l'any 2003, consta d'una important col·lecció de llibres (ca. 40.000) donats pel professor Alois M. Haas (Universitat de Zuric) a la Universitat Pompeu Fabra, del qual n’és doctor honoris causa des de l’any 2009. Aquesta col·lecció constitueix un àmbit altament especialitzat per a l'estudi de les tradicions espirituals de la humanitat i, de forma molt especial, de les tradicions occidentals. Aquest fons està situat a la Biblioteca General de la UPF, al centre de l'edifici del Dipòsit de les Aigües, que ofereix un marc de treball privilegiat pels investigadors que ho desitgin. A part de les activitats pròpies de la investigació, la Biblioteca Haas i l'Associació d'Amics que li dóna suport, s’ocupa de la organització bianual de les Lliçons Haas, així com de simposis, seminaris internacionals i exposicions amb l'objectiu de promoure la investigació acadèmica sobre estudis religiosos i la seva relació amb les arts i les ciències. Amb aquesta mateixa finalitat es va crear el Grup de Recerca de la Biblioteca Haas, reconegut per l'AGAUR i format per membres investigadors permanents de la UPF, així com per col·laboradors externs. Des dels seus inicis, el Grup desenvolupa diferents projectes vinculats a l’estudi de les religions i les tradicions espirituals i artístiques d’Orient i Occident.


El logo de la Bibliotheca Haas, així com de l’Associació d’Amics i del Grup de Recerca respectivament, és un emblema procedent de l’obra de Daniel Dyke (1617-1688), el lema de la qual, nosce te ipsum (coneix-te a tu mateix), vol ser el motiu central dels estudis que es duen a terme en el si de la nostra biblioteca, amb la intenció de posar-los a disposició d’una societat oberta.

 

 

                                                         
                                           Vista interior del Dipòsit de les Aigües, seu de la biblioteca UPF