Vés enrere

Victoria Cirlot: "El amor heterosexual como única forma de amor no tiene sentido" (La Entrevista Final, El Mundo, 05.07.2019)

Victoria Cirlot: "El amor heterosexual como única forma de amor no tiene sentido" (La Entrevista Final, El Mundo, 05.07.2019)

22.07.2019

Imatge inicial

Amb ocasió de la recent publicació de Visión en rojo (Siruela), la Dra. Victoria Cirlot va concedir el dia 5 de juliol de 2019 una entrevista a Javier Blánquez (El Mundo), que versa sobre l'experiència investigadora de la Dra. Cirlot en matèria medieval profana (del Graal al Rei Artús) i sagrada (de Hildegard von Bingen a Julian of Norwich), així com de la rellevància de la cultura medieval per a l'art i la cultura del món contemporani (tant pel que fa a la inspiració artística, com pel que fa a les reivindicacions feministes, per exemple), entre d'altres temes.

Accedeix a l'entrevista des d'aquest enllaç.

-------------------------------

En ocasión de la reciente publicación de Visión en rojo (Siruela), la Dra. Victoria Cirlot concedió el día 5 de julio de 2019 una entrevista a Javier Blánquez (El Mundo), acerca de su experiencia investigadora en materia medieval profana (del Grial al Rey Arturo) y sagrada (de Hildegard von Bingen a Julian of Norwich), así como de la relevancia de la cultura medieval para el arte y la cultura del mundo contemporáneo (tanto al respecto de la inspiración artística como de las reivindicaciones feministas, por ejemplo), entre otros temas.

Accede a la entrevista desde este enlace.

-------------------------------

On the occasion of the recent publication of Visión en rojo (Siruela), Dr. Victoria Cirlot gave an interview to Javier Blánquez (El Mundo) on July 5th, 2019, about her research experience on the medieval matter both profane (from the Grail to King Arthur) and sacred (from Hildegard von Bingen to Julian of Norwich), and about the relevance of medieval culture for the art and culture of the contemporary world (both in regard to artistic inspiration and to feminist vindications, for example), among other topics.

Access the interview from this link.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: