Cirlot Valenzuela, Victoria

Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona
Catedràtica de Filologia Romànica

+34 93 542 26 65
[email protected]
Despatx: 20.2E66 (Edifici Jaume I)

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Victòria Cirlot (Barcelona, 1955) és catedràtica de filologia romànica a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona ​​i directora de l'Institut Universitari de Cultura en aquesta Universitat. S'ha dedicat a l'estudi de l'Edat Mitjana: cultura cavalleresca i mística. Va realitzar diverses traduccions de novel·les artúriques dels segles XII i XIII del francès antic, com ara Perlesvaus o El alto libro del Grial (publicat a Siruela amb diverses reedicions) i també de lírica trobadoresca (Jaufré Rudel, El amor de lonh, Columna, Barcelona 1998). Entre els seus llibres dedicats a la novel·la artúrica destaca Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval, Siruela, Madrid 2005. En l'àmbit de la mística medieval s'ha ocupat de Hildegard von Bingen (Vida y visiones de Hildegard von Bingen, Siruela, Madrid 1997-2006), així com d'altres escriptores místiques (La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias de la Edad Media, Siruela, Madrid 2008, en col·laboració). Ha treballat sobre el fenomen visionari en estudis comparatius de l'Edat Mitjana i segle XX: Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, Herder, Barcelona 2005, i a La visión abierta. El mito del Grial y el surrealismo, Siruela, Madrid 2010). És directora de la col·lecció L'Arbre del Paradís de l'editorial Siruela. També s'ha ocupat de l'edició de l'obra del seu pare, el poeta i autor del Diccionario de símbolos, Juan Eduardo Cirlot.

Portal de producció científica

 

Línies de recerca

 Literatura Medieval, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.