Colell Aparicio, Laia

Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra

[email protected]