Echeverria Plazaola, Jon

Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra
Universität der Künste (Alemanya)


Jon Echeverria Plazaola és actualment Postdoc Fellow en la Universität der Künste de Berlin. És Doctor en Humanitats (Universitat Pompeu Fabra) amb una tesi doctoral sobre l'obra i el pensament de Jorge Oteiza («La finalidad del arte. La obra y el pensamiento de Jorge Oteiza: arte, estética y religión», desembre 2008), on ha destacat el vincle que aquest autor estableix entre art i religió a partir d'una comprensió "estètica" del sagrat. A l'entorn d'aquest tema ha publicat també diversos articles ("Experiencia y vacío: los componentes míticos y místicos en la obra de Jorge Oteiza", Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, San Sebastián, 2006; "Jorge Oteizar en Quousque tandem...!: irakurketa berriak", Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizakaria, Bilbao, 2008; "De la materia al vacío: la topología espiritual en la obra  de Jorge Oteiza", Philía. Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas, Barcelona, 2008). Ha impartit diverses conferències i ha presentat comunicacions en congressos nacionals i internacionals (I. Congreso Internacional Jorge Oteiza, "Jorge Oteiza y la crisis de la Modernidad"; Seminario Internacional sobre la Investigación en Humanidades. Espacio, tiempo y perspectiva de la interpretación, etc.). A més, ha col·laborat amb Amador Vega en l'edició crítica de l'obra de Jorge Oteiza Quousque tandem...!  (Edició de les Obres completes, Pamplona, 2007). Actualment, les investigacions que porta a terme se centren en l'estudi del significat espiritual que molts artistes atribueixen a l'art abstracte, així com en les possibles respostes a una pregunta "paradoxal": ¿Art religiós modern?. 

 

Línies recerca

Escultura moderna, relacions entre art abstracte i pensament religiós en el segle XX, mística medieval
 

Publicacions

  • «Arte e idolatría: la finalidad del arte en la obra de Jorge Oteiza» (a impremta), actas del I. Congreso Internacional Jorge Oteiza, «Jorge Oteiza y la crisis de la Modernidad», celebrat del 21 al 24 d'octubre de 2008 a Pamplona.
  • «De la materia al vacío: la topología espiritual en la obra  de Jorge Oteiza», Philía. Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas, número 2, Barcelona, 2008, pp. 155-171.
  • «Jorge Oteizaren Quousque tandem...!: irakurketa berriak», Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizakaria, Udako Euskal Unibertsitatea (Universidad Vasca de Verano), núm. 64, Bilbao, 2008, pp. 15-34. (Indexat Base de Dades INGUMA).
  • OTEIZA, J., Quousque tandem....! , Edición Crítica de la obra de Jorge Oteiza, edición a cargo de Amador Vega, en colaboración con Jon Echeverria Plazaola (responsable de l'aparell crític), Fundación Museo Jorge Oteiza, Alzuza, 2007 (ISBN 978-84-935542-0-0).
  • «Experiencia y vacío: los componentes míticos y místicos en la obra de Jorge Oteiza»,Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, número 25, Donostia / San Sebastián, 2006, pp. 327-335. (Indexat Base de Dades ISOC).