Johnson, David

Professor assistent al Departament de Filosofia del Boston College
Fellowship Haas 2017

[email protected]


David Johnson, doctor per The Pennsylvania State University, és professor assistent al Departament de Filosofia del Boston College. El comitè de selecció de l'Associació d'Amics de la Bibliotheca Haas li ha concedit la Fellowship Haas 2017 perquè pugui desenvolupar el següent projecte d'investigació: "Watsuji’s Philosophy of Nature: Thinking Between Heidegger and Gadamer”. 

CV