Bologna, Corrado

Professor de Filologia Romànica
Universitat La Sapienza de Roma

[email protected]


Corrado Bologna és professor de Filologia Romànica a la Universitat La Sapienza de Roma. A més dels seus treballs dedicats a la lírica trobadoresca i a la filologia vulgar a l'inici del Cinquecento, destaca l'estudi de la tradició dels clàssics italians Letteratura italiana (Einaudi, 1986); el seu llibre sobre la veu, Flatus vocis. Metafisica e antropologia della voce (Il Mulino, 1992-2000), sobre Ariosto, La machina del "Furioso" (Einaudi, 1998) i sobre Dante, Il ritorno di Beatrice (Salerno, 1998).

Web personal