L'Associació d'Amics de la Biblioteca Haas va néixer l’any 2003 amb l’objectiu de garantir els recursos necessaris per a la catalogació del fons bibliogràfic donat pel professor Haas a la Universitat Pompeu Fabra i l’organització d’activitats relacionades amb la temàtica del fons (història de les religions, estudis de mística medieval, espiritualitat oriental i occidental, estètica). Així, l’Associació aviat va comptar amb una sèrie de socis fundadors, socis protectors, membres d’honor i un nombre creixent de socis numeraris. Amb el seu suport intel·lectual i material, els membres de l’Associació vetllen per la conservació i enriquiment del llegat patrimonial de la Biblioteca. Amb el temps, afavorir la recerca, la formació i la divulgació científica ha esdevingut una de les tasques prioritàries de l’Associació per tal que els coneixements que aplega i genera la Biblioteca arribin al conjunt de la societat. Els membres es beneficien de l’ús del fons bibliogràfic Haas i del conjunt del catàleg de la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, proposen iniciatives i participen en les activitats que s’organitzen regularment (com ara, les Lliçons Haas) i assisteixen a reunions periòdiques. Des de l’any 2016, l’Associació patrocina una fellowship per a investigadors estrangers amb la voluntat de promoure la recerca sobre la temàtica del fons, l’intercanvi científic i la internacionalització de la Biblioteca.
 

                                      La Biblioteca Haas està situada al Dipòsit de les Aigües de la UPF.