• Conferència "Albert Camus: un humanisme possible"
  19 de febrer de 2004
  A càrrec d'Alain Verjat, catedràtic de la Universitat de Barcelona.
  Presentació a càrrec d'Hélène Rufat, professora del Departament d'Humanitats de la UPF.
  Coordinadora: Victoria Cirlot, professora del Departament d'Humanitats de la UPF.
  En el marc del Norantè Aniversari del naixement d'Albert Camus (1913-1960).

 

 • Col·loqui sobre el llibre De la esencia o del desnudo de François Jullien
  8 de març de 2004
  Participants: François Jullien, professor de la Universitat de París VII; Victoria Cirlot, professora del Departament d'Humanitats de la UPF; Estela Ocampo, professora del Departament d'Humanitats de la UPF; i Amador Vega, professor del Departament d'Humanitats de la UPF.
  Coordinadora: Victoria Cirlot, professora del Departament d'Humanitats de la UPF.

 

 • Segones Jornades de Primavera del Consell Social
  "Mística i Creació al segle XX. Tradició i Innovació en la Cultura Europea"

  26 i 27 de maig de 2004
  Organitzades pel Consell Social de la UPF, la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas i del Seminari d'Història de les Religions de l'Institut Universitari de Cultura de la UPF.

  Dia 26 de maig de 2004
  12.00 h. Inauguració de les Jornades, a càrrec de la rectora, de la presidenta del Consell Social i del director de l'Institut Universitari de Cultura de la UPF.
  12.30 h. Lliçons Alois M. Haas "Paraboles mystiques: de la 'déprise' au vocabulaire" ("Paràboles místiques: de la 'depreciació' al vocabulari"), a càrrec del professor Carlo Ossola (Collège de France). Presentació: professor Alois Maria Haas (Universitat de Zuric).
  16.00 h. Seminari: Renaixement de la Mística al Segle XX.
  "Le corps et la parole des mystiques: parcours critique et artistique au risque du XXe siècle" ("El cos i la paraula dels místics: recorregut crític i artístic al llarg del segle XX"), a càrrec de la professora Dominique de Courcelles (Centre National de la Recherche Scientifique).
  "Metamorphosen. Zum Fortleben der Mystik im 20 Jahrhundert" ("Metamorfosi. Sobre la permanència de la mística al segle XX"), a càrrec de la professora Hildegard Elisabeth Keller (Universitat de Zuric).
  18.30 h. "La percepció del buit a l'escultura contemporània", a càrrec del professor Amador Vega (UPF).
  Debat
  Moderadora: Victoria Cirlot (UPF)
  20.00 h. Cloenda de la sessió

  Dia 27 de maig del 2004
  9.00 h. Seminari: Renaixement de la Mística al Segle XX
  "Analogie et mystique: Charles de Foucauld" ("Analogia i mística: Charles de Foucauld"), a càrrec del professor Carlo Ossola (Collège de France).
  "María Zambrano i el llenguatge de l'aurora", a càrrec de la professora Blanca Garí (Universitat de Barcelona).
  11.30 h. "Imagination ou grâce: Simone Weil" ("Imaginació o gràcia: Simone Weil"), a càrrec del professor Corrado Bologna (Universitat de Roma).
  "Mística i arquitectura de cristall al segle XX", a càrrec de la professora Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra).
  Debat
  Moderador: Amador Vega (UPF).
  12.45 h. Conferència de cloenda
  Mystik im Kontext: einst und heute" ("Mística en context: llavors i ara"), a càrrec del professor Alois Maria Haas (Universitat de Zuric).


 

 • Jornada del Seminari d'Història de les Religions "El Silenci i la Forma. Religió i Art en el Pensament Asiàtic: Índia i Japó"
  26 d'octubre de 2004
  En col·laboració amb Casa Asia, Herder Editorial i Centro Internacional de Estudios Místicos (Ayuntamiento de Ávila).
  Conferència "Mística i zen", a càrrec de Shizuteru Ueda, professor emèrit de la Universitat de Kioto, amb la intervenció de James W. Heisig, professor del Nanzan Institute for Religions and Culture de Nagoya i presentació a càrrec d'Amador Vega, professor del Departament d'Humanitats de la UPF i director del Seminari d'Història de les Religions.
  Conferència "Del sensible al suprasensible: l'experiència estètica a la tradició índia", a càrrec de K. D. Tripathi, professor de la Banaras Hindu University i presentació a càrrec d'Òscar Pujol, Casa Asia.
  Presentació del llibre Zen y filosofía de Shizuteru Ueda, publicat per Herder Editorial, amb la intervenció de Shizuteru Ueda, James W. Heisig, Raimund Herder i Amador Vega.

 

 

 • Seminari "Juliana de Norwich"
  29 de novembre de 2004
  A càrrec de Xavier Melloni Ribas, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.
  Coordinador: Amador Vega, professor del Departament d'Humanitats de la UPF i director del Seminari d'Història de les Religions.