Oriol Amat. Rector de la UPFCom a rector de la Universitat Pompeu Fabra, vull donar-te la més cordial benvinguda a la nostra comunitat universitària.

La nostra és una universitat jove, moderna i inequívocament pública. Creada el 1990 amb la vocació d’oferir una formació de la màxima qualitat en certs àmbits acadèmics i professionals, amb el temps aquella universitat nova i diferent ha experimentat, també, un gran creixement en recerca; una contribució que hem de reforçar i consolidar.

El resultat ha estat una Universitat especialitzada, que ha articulat un model docent singular i una recerca capdavantera a l’entorn de tres àmbits de coneixement estretament connectats: les ciències socials i humanes (campus de la Ciutadella); les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació (campus del Poblenou) i les ciències de la salut i de la vida (campus del Mar).

Des d’aquesta posició, ara convé tornar a observar els horitzons i determinar nous objectius per aconseguir que la UPF esdevingui una de les millors universitats d’Europa. En aquest trajecte, jo m’imagino una universitat encara més cohesionada, més àgil en la seva organització, que tregui profi t de la seva personalitat inicial i de la seva mida per construir un projecte compartit per tothom. Perquè l’orgull de fer bé cadascú la seva feina és una garantia infal·lible de futur. Però només l’esforç per pensar alhora si aquesta feina està ben orientada i integrada en una idea assumida conjuntament és garantia d’un futur millor i d’un servei adequat a les expectatives del nostre entorn.

Et desitjo que l’etapa que ara inicies sigui plenament satisfactòria, amb els millors èxits i encerts, i resto des d’ara mateix a la teva disposició.

 

Oriol Amat
Rector de la UPF