Contacte

Universitat Pompeu Fabra

Centraleta telefònica
93 542 20 00

Centres

Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa
Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
93 542 17 15
CAU
Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
93 542 25 18
93 542 27 67
CAU
Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats
Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
93 542 15 35
CAU
Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida
Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
93 316 35 11
93 316 35 26
CAU
Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
93 542 27 20
CAU
Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació
Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
93 542 2272/2273/2304 (grau)
93 542 2833/2443 (màster)
CAU
Unitat de Coordinació Acadèmica de Dret
Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
93 542 13 86
CAU
Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge
Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
93 542 22 42
93 542 24 81
93 542 29 40
CAU

Serveis

Servei de Gestió Acadèmica
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
93 542 20 00 (centraleta)
CAU
Oficina de Postgrau i Doctorat
Edifici Roger de Llúria - Despatx 40.269 (campus de la Ciutadella)
93 542 24 20
CAU
Oficina de Programació i Planificació d'Estudi
Edifici Roger de Llúria - Despatx 40.157 (campus de la Ciutadella)
93 542 13 57
Biblioteca/CRAI
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Edifici La Fàbrica (campus del Poblenou)
Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
93 542 17 09 (Ciutadella)
93 542 23 52 (Poblenou)
93 316 35 35 (Mar)
CAU
Servei d'Informàtica
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Àrea Tallers (campus del Poblenou)
Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
93 542 17 11 (Ciutadella)
93 542 17 12 (Ciutadella)
93 542 23 58 (Poblenou)
93 316 08 88 (Mar)
CAU
La Factoria+
A totes les seus de la Biblioteca /CRAI
93 542 19 59
CAU
Direcció campus de la Ciutadella
Edifici Roger de Llúria - Despatx 40.001
93 542 16 22
CAU
Direcció campus del Mar
Edifici PRBB - Despatx 62.350.04
93 316 09 10
CAU
Direcció campus del Poblenou
Edifici Roc Boronat - Despatx 53.106
93 542 24 72
CAU
Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)
Edifici Roger de Llúria - Despatx 40.S19 (campus de la Ciutadella)
93 542 21 11
93 542 21 38 (Cultura)
93 542 21 37 (Esports)
93 542 21 35 (Participació)
93 542 20 97 (Inclusió)
CAU
Servei de Relacions Internacionals
Edifici Roger de Llúria - 40.259
935422060
935422063
Registre General
Edifici Mercè (Carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona)
Edifici Roger de Llúria - Despatx 40.001 (campus de la Ciutadella)
Edifici Roc Boronat - Despatx 53.106 (campus del Poblenou)
Edifici PRBB - Despatx 62.350.04 (campus del Mar)
UPF Alumni
Edifici Jaume I - Despatx 21.301 (campus de la Ciutadella)
93 542 11 06
Unitat d'Igualtat
Despatx: 40.067. Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
93 542 29 78
UPF Solidària
Edifici Mercè (Carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona)
93 542 13 12
Idiomes UPF
Edifici Roger de Llúria - Despatxos 40.175 i 40.177 (campus de la Ciutadella)
93 542 19 21
Llibreria i papereria (Abacus)
Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
93 221 35 42
Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI)
Carrer de la Mercè 12
93 542 23 63
S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
For "." left-hand operand: Expected a hash, but this has evaluated to a string (wrapper: f.t.SimpleScalar):
==> sub_element.getData() [in template "10155#10193#223904853" at line 94, column 70]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if sub_element.getData().contains("c... [in template "10155#10193#223904853" at line 94, column 65]
----
1<#-------------------------------------------## -->
 
2<#-- Recuperem els valors dels esdeveniments ## -->
 
3<#-------------------------------------------## -->
 
4<#--Declarem una llista buida on anirem afegint els esdeveniments com a Map -->
 
5
 
6<#assign llistaNoms = []>
 
7<#assign i = 0>
 
8<#assign nomesCercador = false>
 
9<#foreach n in Nom.getSiblings()>
 
10	<#-- Declarem un Map buit per anar afegint les propietats de cada slide -->
 
11	<#assign nom = {}>  
 
12  <#assign nom = nom + { "titol": n.getData() }>
 
13  <#if i == 0 && nom.titol == "">
 
14		<#assign nomesCercador = true>
 
15	</#if>
 
16	<#assign nom = nom + { "links": n.enllac.getSiblings() }>
 
17	<#assign nom = nom + { "telefons": n.telefons.getSiblings() }>
 
18	<#assign nom = nom + { "espais": n.despatx.getSiblings() }>
 
19	<#-- Afegim l'esdeveniment a la llista -->
 
20	<#assign llistaNoms = llistaNoms + [nom]>
 
21  <#assign i = 1>
 
22</#foreach>
 
23
 
24<#-------------------------------------------##-->
 
25<#-- Recuperem els valors dels apartats ##-->
 
26<#-------------------------------------------##-->
 
27<#--parse ($init)-->
 
28<#--set($template =$journalTemplatesPath + "/util/getPathForPlugins.vm" )-->
 
29<#--parse("$template")-->
 
30
 
31<style>
 
32.nou-disseny .div-table-responsive {
 
33margin-bottom: 0;}
 
34.aui .table.myTable_cerca {
 
35margin-bottom: 0;
 
36}
 
37.myInput_cerca {
 
38 width: 100%;
 
39 padding: 12px 20px 12px 40px;
 
40 margin-bottom: 12px;
 
41 box-sizing: border-box;
 
42 position: relative;
 
43}
 
44.myTable_cerca tr.header, .myTable_cerca tr:hover {
 
45 background-color: #f1f1f1;
 
46}
 
47table.myTable_cerca.table-responsive, .nou-disseny .div-table-responsive .table-responsive {
 
48  width: 100% !important;
 
49}
 
50.aui .table-bordered, .aui .table-bordered th, .aui .table-bordered td {
 
51  border-left: 0px solid #fff !important;
 
52  border-right: 0px solid #fff !important;
 
53}
 
54.myTable_cerca td.names {
 
55  width: 75%;
 
56  }
 
57.myTable_cerca td.enllacos {
 
58  text-align: right !important;
 
59  width: 25%;
 
60}
 
61.myTable_cerca a {
 
62 text-decoration: none !important;
 
63}
 
64</style>
 
65
 
66<#if getterUtil.getBoolean(cerca.getData())>
 
67	<input type="text" class="myInput_cerca" placeholder="Cerca.." title="Cerca"> 
 
68</#if>
 
69<#if !nomesCercador>
 
70	<table class="myTable_cerca table-striped" style="width: 100% !important;">
 
71 
 
72		<#foreach cur_Nom in llistaNoms?sort_by("titol")>
 
73			<tr>
 
74				<td class="names"> 
 
75					<strong>${cur_Nom.titol}</strong><br>
 
76					<#foreach sub_espais in cur_Nom.espais>
 
77						<#if sub_espais.getData()?has_content>
 
78							<i class="fa-solid fa-sitemap" aria-hidden="true"></i> ${sub_espais.getData()} <br>
 
79						<#else>
 
80						</#if>
 
81					</#foreach>
 
82					<#foreach sub_telefons in cur_Nom.telefons>
 
83						<#if sub_telefons.getData()?has_content>
 
84							<i class="fa-solid fa-phone" aria-hidden="true"></i> 
 
85							<a href="tel:${sub_telefons.getData()}">${sub_telefons.getData()}</a><br>
 
86						<#else>
 
87						</#if>
 
88					</#foreach>
 
89				</td>
 
90				<td class="enllacos">
 
91					<#foreach sub_element in cur_Nom.links>
 
92						<#if sub_element.getData()?has_content>
 
93							<a href="${sub_element.getData()}" title="${sub_element.getData()}" target="_bank">
 
94								<#if sub_element.getData().contains("cau")>
 
95									<img alt="CAU" height="16" src="/documents/1594103/1622819/logo_cau.png" width="19">
 
96								<#elseif sub_element.getData().contains("@")>
 
97									<i class="fa-regular fa-envelope" aria-hidden="true"></i>
 
98								<#else>
 
99									<i class="fa-solid fa-link" aria-hidden="true"></i>
 
100								</#if>
 
101							</a>
 
102						<#else>
 
103						</#if>
 
104					</#foreach>
 
105				</td>
 
106			</#foreach>
 
107		</tr>
 
108	</table>
 
109</#if>
 
110<script>
 
111$(document).ready(function(){
 
112 $(".myInput_cerca").on("keyup", function() {
 
113  var value = $(this).val().toLowerCase();
 
114  $(".myTable_cerca tr").filter(function() {
 
115   $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
 
116  });
 
117 });
 
118});
 
119</script> 

Suggeriments, queixes i reclamacions

Síndica de Greuges
Edifici Mercè (Carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona)
93 542 20 71
Bústia Opina

Suggeriments, queixes i reclamacions

A banda de l’atenció personal que poden donar-te els teus caps, a la UPF hi ha canals establerts perquè puguis formular queixes, suggeriments o reclamacions en relació amb el funcionament general de la Universitat. Aquests canals són els següents:

Formulari de suggeriments i queixes

Canal principal de formulació de suggeriments i queixes sobre la docència, la investigació i la gestió a la Universitat. 

Es pot presentar per mitjans telemàtics, a través del formulari normalitzat a la seu electrònica de la Universitat Pompeu Fabra i al Portal de la Transparència o bé presencialment per escrit, emplenant l'imprès normalitzat i presentant-lo al Registre General de la UPF o a qualsevol de les seves seus de registre. 

La Unitat d’Organització i Processos de la Universitat gestiona els suggeriments i les queixes, amb un compromís de resposta d’un termini màxim de quinze dies.

Bústia Opina

Envia un missatge a la bústia Opina, accessible des del Campus Global. Des del Rectorat gestionaran la teva consulta i et faran arribar la resposta corresponent.

Òrgans de representació

Adreça’t a qualsevol dels òrgans de representació. Segons el tipus de vinculació que tinguis amb la Universitat (funcionari, laboral, etc.), contacta amb l’òrgan que et representa.

Síndica de Greuges

El Síndica de Greuges és l’òrgan encarregat de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària i de garantir el compliment de tot el que disposen els Estatuts de la UPF.

Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona
Tel.: 93 542 20 71
A/e: [email protected]
www.upf.edu/sindic/