Participa i escriu al blog A la Universitat per fi!

L'espai dels estudiants de la UPF per als estudiants de secundària

Aquest blog és un dels canals de comunicació que la UPF ofereix als estudiants de secundària per què coneguin la Universitat i els seus graus. 

El seu objectiu principal és, a partir de textos escrits per vosaltres, estudiants de la UPF o videoselfies (apunts), ajudar els estudiants de secundària a prendre la seva decisió de futur pel que fa a la formació universitària.

Tema dels apunts

Els apunts han de basar-se en les teves experiències a la UPF (o en el procés de tria de la UPF) i les característiques del teu grau. 

Es pretén que els alumnes de secundària tinguin més elements per afegir-los al seu procés de reflexió i triar el grau que volen fer i la universitat on cursar-lo.

Hi ha dues modalitat de participació: 

  • Escriure un apunt (d’un màxim de 500 paraules) que pot incloure un enllaç a un vídeo (has de tenir en compte que la publicació del vídeo ha de respectar les directrius de YouTube sobre els drets de propietat intel·lectual). 
  • Enregistrar un videoselfie d’un minut i mig de durada, màxim. Pots enregistrar-te tu sol o amb companys. 

Requisit de participació

  • Estar matriculat en un grau de la UPF durant el curs 2021-2022.

Recomanacions

  • Tenir ganes d’explicar què és ser estudiant de grau de la UPF.
  • Tenir aptituds per a l’escriptura i la comunicació.

Gratificació i pagament

La gratificació és de 15 euros/apunt. Aquesta quantitat  tindrà una retenció del 2% per rendiments del treball.

El pagament es farà per transferència bancària al teu compte corrent, una vegada publicat l'apunt o vídeo.

Publicació dels apunts

  • Es publicaran els apunts  (un cop revisats lingüísticament) i els vídeos que s’adeqüin als objectius i als continguts esmentats i als apunts hi afegirem una foto teva (recomanable), el nom complet i el grau que estàs fent o has fet.
  • La publicació del teu apunt es farà a la plataforma digital Wordpress, que és amb la que el blog està dissenyat.

Propietat intel·lectual dels apunts

  • La propietat intel·lectual dels apunts serà teva, però la Universitat en podrà fer ús en qualsevol dels seus canals de promoció dels graus.

Termini de sol·licitud de participació

Des de l'octubre del 2021 fins al 30 de juny del 2022.

 

Important

Pots enviar fins a tres apunts o fins a cinc vídeos en total (curs 2021-2022)

La participació en l'activitat implica l'acceptació de les condicions que es detallen en aquest pàgina.