Representa els estudiants als òrgans de govern de la UPF

Els estudiants podeu participar en molts dels òrgans de govern de la Universitat:

  • Consell Social
  • Consell de Govern
  • Claustre
  • Comissions d'estudiants, d'ensenyament, d'ordenació acadèmica i d'altres
  • Juntes de centre i d'estudi
  • Consells de departament...

Per formar-ne part, presenta la teva candidatura al Consell d’Estudiants de la UPF (CEUPF).