Participa al Programa d’Activitats de Compromís Social (PACS)

Explora l’àmplia oferta d’activitats de compromís social d’aquest programa!

Són activitats de caire social que es poden fer al llarg del curs i que permeten el reconeixement de crèdits en funció de la durada i les característiques de les activitats realitzades.