Lliga de debat a centres penitenciaris

Amb aquest projecte la UPF vol contribuir a la formació per reinserir-se socialment i a reduir el rebuig i l’estigmatització social dels interns i les internes dels centres penitenciaris. Es tracta d’una adaptació de la lliga de debat universitària de la UPF en el marc d’un centre penitenciari, que inclou una formació presencial en oratòria per a les persones internes i la posterior organització d’una lliga de debat per equips.