Crea la teva associació d’estudiants

Pots crear o registrar la teva associació estudiantil a la UPF.

Un cop registrada, la vostra associació podrà gaudir de:

  • Despatx
  • Ajuts econòmics
  • Suport a la difusió
  • Espais per a les activitats

Guies i ajuda