Presentació Presentació

En aquesta guia hi trobaràs un recull bàsic d’informacions, recomanacions, indicacions i ressenyes de llocs físics o electrònics on adreçar-te o on trobar informació, perquè coneguis ràpidament la UPF i et sigui fàcil integrar-te en la vida universitària.

Si hi has trobat a faltar alguna informació essencial, fes-nos arribar els teus comentaris o suggeriments a l’adreça electrònica [email protected]

Salutació del Rector Salutació del Rector

Com a rector de la Universitat Pompeu Fabra, em plau donar-te la més cordial benvinguda a la nostra comunitat universitària.

La nostra és una universitat jove, moderna i inequívocament pública. Creada el 1990 amb la vocació d’oferir una formació de la màxima qualitat als estudiants més interessats en certs àmbits acadèmics i professionals, amb el temps aquella universitat nova i diferent ha experimentat, també, un gran creixement en recerca. El resultat ha estat una universitat especialitzada, que ha articulat un model docent singular i una recerca capdavantera a l’entorn de tres àmbits de coneixement estretament connectats: les ciències socials i les humanitats (al campus de la Ciutadella), les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació (al campus del Poblenou) i les ciències de la salut i de la vida (al campus del Mar).

La singularitat del nostre model docent procedeix, fonamentalment, de la proximitat amb l’estudiant, d’una atenció personalitzada, de la innovació i la qualitat docents, de la internacionalització dels estudis –sobretot en el camp del postgrau–, de les pràctiques en empreses i de la inserció laboral dels nostres graduats. Però, alhora, també demanem als nostres estudiants un elevat compromís i exigència acadèmics. Per això, gràcies a l’esforç conjunt de professorat, personal d’administració i serveis i estudiants, avui dia la Universitat Pompeu Fabra encara dobla alguns dels indicadors docents estàndard dins el sistema.

Et convido, doncs, a treure el màxim partit de la teva estada amb nosaltres, i a aprofitar tots els mitjans que la Universitat posa al teu abast. Els recursos bibliotecaris, informàtics i audiovisuals; el programa d’idiomes; les estades en universitats estrangeres o les pràctiques en empreses són serveis que, sens dubte, contribuiran a la teva formació com a professional. Però, més enllà de rebre una formació essencialment acadèmica, participar en les diverses activitats esportives i culturals, en els programes de cooperació i solidaritat, en les activitats associatives i en els òrgans de govern de la Universitat són experiències que, sens dubte, també contribuiran a la teva formació integral.

Et desitjo que l’etapa que ara inicies et sigui plenament satisfactòria, tant des del punt de vista acadèmic com personal, i resto des d’ara mateix a la teva disposició.