La Universitat disposa d’un Programa d’Esportistes d’Alt Nivell, que t’ajuda a compatibilitzar l’activitat acadèmica i l’esportiva, oferint-te la possibilitat de comptar amb la tutoria d'un professor dels teus estudis.