Estudiants amb necessitats educatives especials

Oferim serveis d’atenció als estudiants amb necessitats educatives especials:

  • Acollida i orientació
  • Adaptacions curriculars
  • Adaptacions d’espais físics i virtuals
  • Accions d’orientació i d’intermediació laboral