El certificat idCAT és un identificador digital que s'instal·la al navegador, que garanteix la teva identitat a Internet i que et permetrà fer tràmits amb les administracions públiques.

Per obtenir-lo has d'omplir un formulari, validar la teva identitat en alguna entitat de registre idCAT o a qualsevol Punt d'Informació a l'Estudiant de la UPF. Has de portar l'original i una fotocòpia del DNI o document identificatiu. 

Guies i ajuda