Saps que tots els projectes de recerca que presentis han de seguir els criteris de la RRI?

El concepte de recerca i innovació responsables (RRI) és relativament nou, encara que pren com a punt de partida conceptes més coneguts com els d'integritat i d'ètica en la recerca o l'anàlisi de risc de les tecnologies.

La Comissió Europea estableix principalment aquests cinc aspectes: 

  • Ciència i accés obert
  • Educació científica
  • Ètica
  • Participació
  • Promoció de la igualtat de gènere