Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)

Per tal d'incrementar l'accés i la visibilitat de la teva recerca, la UPF participa a través del Portal de Producció Científica (PPC) en el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC).

El PRC recull, mostra i difon des d'un lloc únic l'activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya, de manera que es facilita l'accés obert a la producció científica.

Per això, si vols que la teva producció es trobi al PRC, has de tenir el teu CV actualitzat al PPC i disposar d'un identificador ORCID.