Generació de CV

Necessites generar el teu CV? Saps què és el CVN o el CVA?

El CV del PDI de la UPF es gestiona des de la intranet del Portal de Producció Científica (PPC).  L'aplicació et permet generar el teu CV en diversos formats de sortida:

  • CV personalitzat
  • CVN (curriculum vitae normalitzat)
  • CVA (curriculum vitae abreujat)

Al cap de pocs minuts d'haver sol·licitat un CV en qualsevol d'aquests formats, rebràs un correu electrònic amb un fitxer .rtf (en el cas del CVN, rebràs un PDF), corresponent al teu CV.