El màster universitari conclou amb l'elaboració i la defensa pública d'un treball de fi de màster (TFM).

L'avaluació d'aquest treball correspon a un tribunal, nomenat per la comissió responsable del departament al qual pertanyi el màster, i que ha d'estar format per un mínim de tres membres del personal docent investigador (un president, un vocal i un secretari).

El pla docent de l'assignatura inclou informació específica respecte a la realització del TFM de cada màster.

 

La teva tasca consisteix a...

  • Assegurar-te que el pla docent de l'assignatura inclou informació completa respecte al TFM.
  • Executar aquelles tasques encomanades des de la direcció de l'UCA en referència a la coordinació del desenvolupament de les defenses dels TFM (calendaris, actes de defensa, etc.).
Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència